Amorf Natural Stone Design Competition 2021

PROJECT NAME / PROJE ADI

Circadian

Sirkadiyen

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Merve TURAN, Merve Hilal AKTAŞ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Light and lighting play a huge role in human physiology and psychology, but also have vital importance. The blue light emitted by technological devices disrupts the adaptation of human nature to day and night, that is, the circadian rhythm. The aim of the “Circadian” project is to go beyond illuminating a surface and calibrate the user on natural stone. The user experiences the light in two different ways with the two different textures of the marble material over the marble, instead of receiving the light directly in the space. This experience breaks the “artificial” lighting atmosphere in the space and brings the user one step closer to nature. Since this design prioritizes nature and health, it aims to give the user two different natural stone experiences over one object, by using “residual” marble powders in two different mixtures. At this stage, it is integrated with the control panel on the product and it is aimed to capture the most natural design language possible. The subject of “IOT” (Internet of Things), which is an indispensable part of today’s digital world, has been strengthened with the addition of a system that communicates over the internet into the lighting unit. In this way, the movement and blue light accumulation of individuals during the day can be examined and the necessary natural light calibration can be included in the flow of daily life with automated rhythms. The light coming out of an amorphous moving slit and emphasizing the texture of the material on the lower part and the translucency on the upper part also strengthens this material and lighting experience.

Işık ve aydınlatma insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerinde büyük bir rol oynar, aynı zamanda yaşamsal bir öneme de sahiptir. Teknolojik cihazların yaymakta olduğu mavi ışık, insan doğasının güne ve geceye olan adaptasyon halini yani sirkadiyen ritmini bozar. “Sirkadiyen” projesinin amacı bir yüzeyi aydınlatmanın ötesine geçerek, kullanıcıyı doğal taş üzerinden kalibre etmektir. Kullanıcı, ışığı mekanda doğrudan almak yerine, mermerin üzerinden mermer malzemesinin iki farklı dokusuyla birlikte iki farklı şekilde deneyimler. Bu deneyim mekandaki “yapay” aydınlatma atmosferini kırarak kullanıcıyı doğaya bir adım daha yaklaştırır. Bu tasarım doğayı ve sağlığı ön planda tuttuğu için “artık” mermer tozlarını iki farklı karışımda kullanarak, kullanıcıya bir obje üzerinden iki farklı doğal taş deneyimi vermeyi amaçlamıştır. Bu aşamada ürün üzerinde bulunan kontrol paneli ile bütünleştirilmiş ve mümkün olan en doğal tasarım dilinin yakalaması amaçlanmıştır. Günümüz dijital dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan “IOT” (Nesnelerin İnterneti) konusu internet üzerinden iletişim kuran bir sistemin aydınlatma ünitesinin içine eklenmesi ile güçlendirilmiştir. Bu sayede bireylerin gün içindeki hareket ve mavi ışık birikimleri incelenerek gerekli olan doğal ışık kalibrasyonu otomatikleştirilmiş ritimler ile günlük hayatın akışına dahil edilebilmektedir. Işığın amorf hareket eden bir yarık içinden çıkıp, alt kısmında malzemenin dokusuna üst kısmında ise yarı saydamlığına vurgu yapması da bu malzeme ve aydınlatma deneyimini güçlendirir.