Interior Design II

COURSE / DERS

INAR 2220

Interior Design II

İç Mekan Tasarımı II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Özge BAŞAĞAÇ, Hasan Can KÜLAHCIOĞLU, Sevda METE, Burcu YAZGAN PARLAK, Begüm Sena ÖNAL

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Circulation Between the Hubs

Merkezler Arası Dolaşım 

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Lâl TEMİZLER

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Based on two universities in Bornova, a production hub was designed where students can work, produce prototypes with machines, and gain different perspectives. Also, this hub operates as a community center where visitors can use its library and socialize. When designing this space, glass partitions were used in several hubs to create open and dynamic spaces where users can see what is being done inside different interiors. To circulate between hubs, functions that work on two floors were designed to make a transition between hubs located on each floor.

Bornova’da bulunan iki üniversiteden yola çıkılarak öğrencilerin çalışabileceği, makinelerle prototip üretebileceği ve farklı bakış açıları kazanabileceği bir üretim merkezi tasarlanmıştır. Ayrıca bu alan, bireylerin kütüphaneyi kullanabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir toplum merkezidir. Proje tasarlanırken iç mekânda her işlev için merkezler oluşturulmuştur. Bu merkezlerde cam bölmeler kullanılarak merkezlerde neler yapıldığının herkes tarafından görülebileceği dinamik mekânlar yaratmak hedeflenmiştir. Bu merkezler arasında sirkülasyonu sağlamak için, kendi içlerinde iki kotta çalışan fonksiyonlar tasarlanmış; merkezler arasında her katta geçişler yaratılmaya çalışılmıştır.