Architectural Design Graduation Project | Unit II

COURSE / DERS

ARCH 4420

Architectural Design Graduation Project | Unit II

Mimari Tasarım Mezuniyet Projesi | Grup II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Seçkin KUTUCU, Didem ÇETİNEL

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Contingency

Olasılık

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Zeynep SEPET

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

At October 30th , 2020, due to the earthquake which hit İzmir, many buildings including the public ones have been damaged severely and have been abandoned for precautions. Many public buildings including the ones that were constructed before 1980s including Atatürk Kültür Merkezi, Resim Heykel Müzesi, SGK blokları, İzmir Büyükşehir Belediye binası and Hükemet yapıları are considered to be damaged buildings and have been planned to be demolished without questioning the existence and identity of the buildings that bring value to Konak as the heart of the City. Yet, considering the value of existing buildings that represent modern identity of Turkey and city of İzmir mentioned above as modern republican heritage, an adaptive and healing process with proposed utilities is expected to be projected in the study areas given.

Students are expected to reconfigure the existing urban setting given while considering the boundaries and the historical values in the sites. It is required to propose a project having a public program with fresh ideals promoting the urban usages in the location given. The location and the content should also be in consideration in topic Contingency framework and adaptiveness. Students are expected to choose a building program that is been given including accordance the identity of the location and providing an environment which performs better in terms of public usage with green and recreational spaces.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle kamu binaları da dâhil olmak üzere birçok bina ciddi şekilde hasar görmüş ve önlem alınmadan terk edilmiştir. 1980’lerden önce yapılan Atatürk Kültür Merkezi, Resim Heykel Müzesi, SGK blokları, İzmir Büyükşehir Belediye binası ve Hükümet binaları başta olmak üzere birçok kamu binası hasarlı sayılmakta olup, şehrin varlığı ve kimliği sorgulanmadan yıkılmak üzere planlanmıştır. Şehrin kalbi olarak Konak’a değer katan yapılar. Ancak, yukarıda bahsedilen Türkiye’nin ve İzmir şehrinin modern kimliğini temsil eden mevcut yapıların modern cumhuriyet mirası olarak değeri göz önüne alındığında, verilen çalışma alanlarında önerilen yardımcı programlarla uyumlu ve iyileştirici bir sürecin projelendirilmesi beklenmektedir.

Öğrencilerin, verilen mevcut kentsel düzeni, arazilerdeki sınırlar ve tarihi değerler göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırmaları beklenmektedir. Verilen konumda kentsel kullanımları teşvik eden, yeni ideallere sahip, kamusal programı olan bir proje önermesi gerekmektedir. Konum ve içerik, olasılık çerçevesi ve uyarlanabilirlik konusunda da dikkate alınmalıdır. Öğrencilerden, bulunduğu yerin kimliğine uygun, yeşil ve rekreasyon alanları ile kamusal kullanım açısından daha iyi performans gösteren bir ortam sağlayan bir yapı programı seçmeleri beklenmektedir.