Yacht Interiors

COURSE / DERS

INAR 4484

Yacht Interiors

Yat İç Mekan Tasarımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Haluk TATARİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Interior Design of a 69ft Sailing Yacht

69ft Yelkenli Yatın İç Mekan Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Begüm TINAZ – Pelinsu YILDIZ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The aim of this course is to give the students a basic understanding of yacht types and general design principles in specific and limited spaces. Moreover, to develop students’ interior architecture detailing skills, problem solving and creativity. Another aim of the course is to give a basic knowledge and familiarity on the yacht interiors design field and to prepare the ones who wish to work on this field in the future.

Bu dersin amacı, öğrencilere belirli ve sınırlı alanlarda yat türleri ve genel tasarım ilkeleri hakkında temel bir anlayış kazandırmak ve öğrencilerin iç mimari detaylandırma becerilerini, problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Dersin bir diğer amacı da yat iç tasarımı alanında temel bilgi ve aşinalık kazandırmak ve gelecekte bu alanda çalışmak isteyenlere hazırlık yapmaktır.