Interior Design V

COURSE / DERS

INAR 4410

Interior Design V

İç Mekan Tasarımı V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ebru KARABAĞ, Özge BAŞAĞAÇ, Sergio TADDONIO

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

STAR | dust

.

Yıldız Cinema in Basmane (Izmir) | Adaptive Reuse Proposals

Yıldız Sineması, Basmane (İzmir) | Yeniden İşlevlendirme Önerileri

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Cafer Murathan GÜRKAŞ – Efe KAVAS

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project proposes two multi-level inserted volumes within the space of the former cinema hall with the aim of creating a variety of new enclosed areas dedicated to cultural, social and performative activities. The strategic approach of the project is of ‘insertion’, applied by introducing two separate independent volumes hosting different sets of functional programs. Yıldız Cinema becomes a community center, a public interior open to recreational, cultural and music events.

Proje, kültürel, sosyal ve performatif etkinliklere ayrılmış çeşitli yeni kapalı alanlar yaratmak amacıyla eski sinema alanı içine eklenmiş iki ayrı çok katmanlı kütle önermektedir. Projenin stratejik yaklaşımı, farklı işlevsel programlar barındıran iki ayrı bağımsız kütle olarak uygulanan ‘yerleştirmeler’dir. Yıldız Sineması bir toplum merkezi olarak, kültür ve müzik etkinliklerine açık bir kamusal iç mekan haline gelmektedir.