Interior Design III

COURSE / DERS

INAR 3310

Interior Design III

İç Mekan Tasarımı III

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Zeynep SEVİNÇ KARCI, Kenan Eren ŞANSAL, Burcu YAZGAN, Selin AKTAN

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Commercial Space Design in Atlanta

Atlanta’da Ticari Mekan Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Hüseyin PEKİN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Since there are many street artists in the area where the project is located, a building serving them was designed in this project. In the project, there are exhibition, workshop, sale, performance and seminar rooms were designed. Also, cafe-bar areas have been designed where users can spend time inside and outside the venue for their eating and drinking needs.

Projenin bulunduğu bölgede çok fazla sokak sanatçısı olduğu için bu çalışmada onlara hizmet eden bir bina tasarlanmıştır Sokak sanatına ilgi duyan sanatçılara hitap eden bu alanda, sergi, atöyle, satış, performans ve seminer odaları bulunmaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların yeme içme ihtiyaçları için mekanın içinde ve dışında zaman geçirebilecekleri cafe-bar alanları tasarlanmıştır.