Architectural Design IV

           

COURSE / DERS

ARCH 3320

Architectural Design IV

Mimari Tasarım IV

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eray BOZKURT, Arzu CİLASUN KUNDURACI, Ebru ALAKAVUK, İlknur UYGUN, Zeynep ÜNAL, Gizem ÖZMEN

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Aslı YILMAZ, Çağla KARACA

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The theme of the studio concerns global climate change and sustainable building design from an environmental, economic, and social perspective while exploring and addressing current design trends. This studio focuses on understanding current design approaches to provide various well-thought-out solutions for occupants, society, and nature.

As part of the studio, the students are expected to propose a project related to gastronomy and culinary arts. The proposed project consists of two parts; the first part is with gastronomy related business and the second part is an area with a social responsibility approach. The social, economic, and environmental benefits of the project will be evaluated in terms of sustainability. The building program is developed considering the requirements of a business facility. Each proposal will be encouraged to incorporate today’s sustainability approaches and technological developments.

Stüdyonun teması, mevcut tasarım trendlerini keşfedip ele alırken, çevresel, ekonomik ve sosyal bir bakış açısıyla küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilir bina tasarımı ile ilgilidir. Bu stüdyo, bina sakinleri, toplum ve doğa için çeşitli iyi düşünülmüş çözümler sunmak için mevcut tasarım yaklaşımlarını anlamaya odaklanmaktadır.

Stüdyo kapsamında öğrencilerden gastronomi ve mutfak sanatları ile ilgili bir proje önermeleri beklenmektedir. Önerilen proje iki bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm gastronomi ile ilgili işler, ikinci bölüm ise sosyal sorumluluk yaklaşımı olan bir alandır. Projenin sosyal, ekonomik ve çevresel faydaları sürdürülebilirlik açısından değerlendirilecektir. Bina programı, bir iş tesisinin gereksinimleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Her öneri, günümüzün sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve teknolojik gelişmelerini içermesi için teşvik edilecektir.