Architectural Design II

COURSE / DERS

ARCH 2220

Architectural Design II

Mimari Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Matthieu Joseph PEDERGNANA, Wilhelm NEUSSER, Yelin DEMİR ALTINTAŞ, Arda AĞIRBAŞ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Frugal Architecture

Tutumlu Mimari

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ayten Erva TURAN

 

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Frugality in architecture means reducing the amount of resources used for the creation of a  building while enhancing its comfort and reducing its energy usage. During this semester, students have created co-housing projects where inhabitants shared interiors spaces such as kitchens or large common rooms and workshop areas and have worked on how to use local resources to create an architecture integrated into its environment while benefitting the west-facing slope of the given construction area to distribute evenly common and private gardens.

Mimaride tutumluluk, bir binanın oluşturulması için kullanılan kaynak miktarını azaltırken, konforunu artırır ve enerji kullanımını azaltır. Bu dönem boyunca öğrenciler, sakinlerin mutfaklar veya geniş ortak odalar ve atölye alanları gibi iç mekanları paylaştığı ortak konut projeleri oluşturdular ve batıya bakan yamaçtan yararlanırken çevreye entegre bir mimari oluşturmak için yerel kaynakları nasıl kullanacakları üzerinde çalıştılar. Ortak ve özel bahçelerin eşit olarak dağıtılması için verilen inşaat alanının.