Basic Design in Architecture I

COURSE / DERS

ARCH 1110

Basic Design in Architecture I

Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

İpek EK, Zeynep BAVUNOĞLU, Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN, Gülçin KABAÇAM

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Mine KİREMİTÇİ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

In the final project of the ARCH 1110 Basic Design in Architecture I studio, the students worked in a cubic volume with the nodal organization by utilizing the composition principles, color scheme, texture qualities, and sub-volumes defined continuously by the solid, planar, and linear elements.

ARCH 1110 Mimarlıkta Temel Tasarım I stüdyosunun final projesinde öğrenciler, kübik bir hacimde, kütlesel, düzlemsel ve çizgisel tasarım elemanlarını süreklilik dahilinde kullanarak ve kompozisyon ilkeleri, renk şeması, doku nitelikleri ve alt hacimlerin kurgusundan yararlanarak bir düğümsel organizasyon tasarladılar.