Yacht Interiors

COURSE / DERS

INAR 4484

Yacht Interiors

Yat İç Mekan Tasarımı

 

INSTRUCTOR / DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Haluk TATARİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Interior Design of a 60ft Sailing Yacht

60ft Yelkenli İç Mekan Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Fatma Zehra SÖYLEMEZOĞLU – Seçil BEYGİRCİ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Students are encouraged to re-design the interiors and the cockpit area of an existing sailing yacht, Amel 60, a new model from Amel Yachts, France. Research, target user definition, material choices, technical solutions, hull and coachroof design, are major steps of the project development. 

Öğrencilerden ders kapsamında mevcut bir yelkenli yat olan Amel Yachts France, Amel 60’ın iç mekan ve kokpit alanını yeniden tasarlamaları istenmiştir. Araştırma, hedef kullanıcı tanımı, malzeme seçimleri, teknik çözümler, gövde ve üst güverte tasarımı, proje geliştirmenin önemli adımları olarak belirlenmiştir.