Interior Design V (RITM – Adaptive Reuse)

COURSE / DERS

INAR 4410 (RITM – Adaptive Reuse)

Interior Design V 

İç Mekan Tasarımı V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Sergio TADDONIO, N. Ebru KARABAĞ, Özge BAŞAĞAÇ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

LIVE LINE

.

|T|rail – Railway Interventions

Adaptive Reuse Proposals for Buca Train Station

A Railway Linear Park Connecting Buca and Şirinyer

.

T|rail – Railway Interventions

Buca Tren İstasyonu için Yeniden İşlevlendirme Önerileri

Buca ile Şirinyer’i Birbirine Bağlayan Lineer bir Demiryolu Parkı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Eda ÖZDEN – Çağıl SEVEN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project proposes the redesign of the inactive railway line connecting the stations of Buca and Şirinyer as a Memory Linear Park, for social encounters and outdoor activities, consistently targeting a large number of university students. Buca Station is reconsidered as a Workshop Centre for Art and Design. The Chief’s Lodge is repurposed as a Music Centre and Radio Broadcasting Studio.

Proje, Buca ve Şirinyer istasyonlarını bir Hafıza Lineer Park olarak birbirine bağlayan atıl demiryolu hattının, sürekli olarak çok sayıda üniversite öğrencisini hedefleyen sosyal karşılaşmalar ve açık hava etkinlikleri için yeniden tasarlanmasını önermektedir. Buca İstasyonu, Sanat ve Tasarım Atölyesi Merkezi olarak yeniden değerlendirilmiş ve Chief’s Lodge, Müzik Merkezi ve Radyo Yayın Stüdyosu olarak yeniden tasarlanmıştır.