Interior Design V (Corporate Identity)

COURSE / DERS

INAR 4410 (Corporate Identity)

Interior Design V 

İç Mekan Tasarımı V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ecehan ÖZMEHMET, İdil Orlin PONTREMOLİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Fragou Winery in Attica, Greece

‘Memory of Senses’

Fragou Şaraphanesi, Attica, Yunanistan

‘Duyuların Belleği’

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Fatma Zehra SÖYLEMEZOĞLU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The idea of the fluid concept was created by considering the stages wine production (transition from solid to liquid) and its fluid form. A solid tunnel was created at the entrance to the old building. A semi-solid and transparent connecting area was designed between the old and the new building, which is an organic-formed experience, providing fluid circulation between different floor levels. In parallel with the corporate identity of the brand, experiences and interpretation areas were created by considering the feelings enacted by the wine in the users.

Akışkan kavramı fikri, üzümün şaraba dönüşme aşamaları (katıdan sıvıya geçişi) ve şarabın akışkan formu ele alınarak oluşturulmuştur. Eski binaya giriş kısmında katı bir başlangıç tüneli oluşturulmuştur. Farklı kat seviyeleri arasında akışkan sirkülasyonu sağlayan, organik formlu bir deneyim rampası olan, eski ve yeni bina arasında yarı katı ve şeffaf bir bağlantı alanı tasarlanmıştır. Markanın kurumsal kimliğine paralel olarak, şarabın kullanıcılarda yaşattığı duygular göz önünde bulundurularak deneyim ve yorum alanları oluşturulmuştur.