Interior Design V (Corporate Identity)

COURSE / DERS

INAR 4410 (Corporate Identity)

Interior Design V 

İç Mekan Tasarımı V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ecehan ÖZMEHMET, İdil Orlin PONTREMOLİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Fragou Winery in Attica, Greece

‘Memory of Senses’

Fragou Şaraphanesi, Attica, Yunanistan

‘Duyuların Belleği’

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ayten Erva TURAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The understanding of the concept and the relationships of interior design with public spaces have been developed for an internationally recognized corporate brand. Within the existing structure, a winery was designed by approaching from different perspectives referring to the producer, customers and managers. The concept of the project is MEMORY OF THE SENSES. Human memory is a process in which experiences are constructed gradually. It is our senses that keep an experience in our memory.

Uluslararası kabul görmüş bir kurumsal marka için iç mekân tasarımının kamusal alan kavramları ve ilişkileriyle ilgili bir anlayış geliştirilmiştir. Mevcut yapı içerisinde üretici, müşteri ve yönetici gibi farklı açılardan yaklaşılarak bir şaraphane tasarlanmıştır. Projenin konsept fikri, “DUYULARIN BELLEĞİ”dir. İnsan hafızası, deneyimlerin aşamalı olarak yapılandırıldığı bir süreçtir ve bir deneyimi hafızamızda tutan şey duyularımızdır.