Interior Design IV

COURSE / DERS

INAR 3320

Interior Design IV

İç Mekan Tasarımı IV

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Sergio TADDONIO, N. Ebru KARABAĞ, Özge BAŞAĞAÇ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

TRAILS OF WATER | SUYUN İZLERİ

.

BIENNALE

Temporary Installation in Adaptive Reuse

The Pavilion of Turkey at Biennale di Architettura (Venice, Italy)

.

Yeniden İşlevlendirmede Geçici Yerleştirmeler

Venedik Mimarlık Bienali Tükiye Pavyonu (Venedik, İtalya)

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Elif KARAGÖZ – Hasan ŞÜR

 

PROJECT DESCRIPTION /  PROJE TANIMI

The proposed Pavilion design addresses the historical value of Water (Sea) as the fundamental ‘element’ in the formation of cultural relations among communities distributed within the Mediterranean basin. Through a set of installations aimed at shifting the perception of the original space of Sale d’Armi in the Arsenale of Venice, and via the insertion of new lightweight organic wave-like structures, the Pavilion proposes an overview on the common cultural heritage and on the diverse cultural pattern of the Mediterranean basin.

Önerilen Pavyon tasarımı, Akdeniz havzasında dağılmış topluluklar arasındaki kültürel ilişkilerin oluşumunda temel ‘element’ olarak Suyun (Deniz) tarihi değerini ele almaktadır. Venedik Arsenale’deki Sale d’Armi binasının orijinal mekan algısını değiştirmeyi amaçlayan bir dizi yerleştirme ve yeni hafif, organik dalga benzeri formda yapıların eklenmesi yoluyla Pavilion, ortak kültürel mirasa ve Akdeniz havzasının çeşitli kültürel yapısına genel bir bakış sunmaktadır.