Interior Design Graduation Project

COURSE / DERS

INAR 4420

Interior Design Graduation Project 

İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Kenan Eren ŞANSAL, Meltem ERAMIL DEMİRLİ, Ecehan ÖZMEHMET, Orlin PONTREMOLİ, Haluk TATARİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Izmir Earthquake Memorial Museum 

İzmir Deprem Müzesi

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ayşenur ALLI

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

It is very important for society to learn how to face the danger of an earthquake and to know clearly what needs to be done during and after it. In this respect, a museum has been designed in Izmir, where numerous earthquakes have occurred, in order to raise awareness of possible earthquakes and remember the impact of the previous ones.

Toplumun deprem tehlikesiyle nasıl yüzleşeceğini öğrenmesi ve dolayısıyla deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda, çok sayıda depremin yaşandığı İzmir’de, olası depremlere karşı farkındalık yaratmak ve geçmişteki depremlerin etkilerini hatırlamak amacıyla bir müze tasarlanmıştır.