IM2020 Interior Architecture Student Projects Competition

AWARD / ÖDÜL

IM2020 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENT PROJECTS COMPETITION

3rd Year Category Honorable Mention

.

IM2020 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI

3.Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülü

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

enCOUNTERs

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Berfin LORDOĞLU – Ayten Erva TURAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

One of the greatest values of Albayrak Passage is its urban context and socio-cultural environment. The building serves as a transition corridor between Havra Street, which is a commercially dense region, and 937. Street, which has a culturally significant structure. With the contrast characteristic data from these two streets, the building is defined as an encounters space for experiential, social and cultural activities. Contrasts such as old-new, stable-motion, passive-active experience have determined the functions of spaces.

Albayrak Pasajı’nın en büyük değerlerinden biri kentsel bağlamı ve sosyo-kültürel ortamıdır. Yapı, ticari açıdan yoğun bir bölge olan Havra Sokağı ile kültürel açıdan önemli bir yapıya sahip olan 937. Sokak arasında bir geçiş görevi görmektedir. Bu iki sokaktan alınan kontrast karakteristik verilerle yapı bir karşılaşma alanı olarak tanımlanır. Eski-yeni, durağan-hareketli, pasif-aktif deneyim gibi zıtlıklar mekânların işlevlerini belirlemiştir.