Corporate Identity Design

COURSE / DERS

INAR 4461

Corporate Identity Design

Kurumsal Kimlik Tasarımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ecehan ÖZMEHMET, İdil Orlin PONTREMOLİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Corporate Identity Design – Starbucks 

Kurumsal Kimlik Tasarımı – Starbucks

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Zeynep Ece GÜCEREN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The Starbucks logo, which has been updated, is abstracted from the details of the existing SIREN figure. Posters for the promotions of food products were redesigned with reference to the color palette of the brand. While different seasons and different products were in question, business partners were not forgotten either; for the uniforms of the staff, an offer was made for 20 years. New generation products have been considered separately for cold and hot drinks, and are prepared to be a part of customers’ daily routine. “Fun piece of art”.

Güncellenen Starbucks logosu, mevcut SIREN figürünün detaylarından soyutlanmıştır. Gıda ürünlerinin tanıtım afişleri markanın renk paletinden esinlenerek yeniden tasarlanmıştır. Farklı mevsimler ve farklı ürünler değerlendirilirken, iş ortakları da unutulmamış ve personelin üniformaları için de bir öneri yapılmıştır. Yeni nesil ürünler soğuk ve sıcak içecekler için ayrı ayrı düşünülmüş ve  müşterilerin günlük rutinlerinin bir parçası olacak şekilde hazırlanmıştır.