Architectural Design I

                 

COURSE / DERS

ARCH 2210

Architectural Design I

Mimari Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ahenk YILMAZ, Wilhelm NEUSSER, Yelin DEMİR ALTINTAŞ, Arda AĞIRBAŞ, Mathieu PADERNANA

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Berfin SÖZER

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The design problem is to create a visitor’s center for Inceburun Lighthouse, Sinop. You are expected to develop an architectural design idea and then a spatial organization which is indispensable from form and material decisions. Keep in mind also that the design approach should be highly sensitive to the integrity of the context and the landscape and furnishing elements should be consistent with your design approach. Your proposal should be spatially well organized, functional and visually appealing. Your proposal should include the following open, semi-open, and closed spaces with a variety of level differences (approximate areas given below are for closed spaces): • administration office for the staff of 3 (50 sqm), • socialization area for the visitors with eating and drinking facilities (100 sqm), • spaces for archival purposes (50 sqm), • open/semi-open/closed exhibition spaces (You need to develop the list of exhibited items and design the exhibition space accordingly (200 sqm), • Spaces for sanitary and storage facilities (50 sqm).

The main approach is creating a disappeared look by combining the roof with the earth and integrating the building’s form with the land’s form in terms of giving respect to İnceburun Lighthouse. Since the land is made of solidified lava, the walls in some areas of the building are made of solidified lava to allow visitors to experience this texture.

Öğrencilerden dönem boyunca iki farklı proje geliştirmeleri beklenmiştir. Final projesi olan yarıyılın ikinci projesi, bir grup sosyal medya fenomeni için “birlikte yaşama” ve/veya “birlikte çalışma” alanı tasarlamaktır. Öğrencilerden dönemin ilk projelerinde tasarladıkları fenomen karakterini tutmaları ve birlikte çalışacakları grup arkadaşlarından 3 fenomen daha seçmeleri beklenmiştir. Proje, bu fenomenlere kendi mekanlarının yanı sıra toplu kullanımları ve kamu için ortak toplanma ve aktivite alanları sağlanacak şekilde kurgulanmıştır. Öğrenciler, bu kişilerin (aileleri/eşleri/önemli kişilerle) bu alandaki “meslektaşları” ve takipçileriyle nasıl etkileşime girdiklerini ve kendi alanlarını nasıl oluşturup tanımladıklarını tanımlayan bir senaryo oluşturdular. Program öğrenciler tarafından geliştirilmiştir, ancak yazının devamında belirtilen açık, yarı açık ve kapalı alanları; (1) etkileyicilerin kendi alanlarını, (2) ziyaretçiler için geçici yaşam birimlerini (3 farklı organize edilmiş birim, yani bir kişi, iki ve üç), (3) kamu kullanımına açık etkinlik alanları (Aktiviteler senaryoya göre tanımlanacaktır), (4) çok amaçlı toplanma alanı, (5) idari çalışma alanları, (6) hizmet alanları ( tuvalet, depo vb.) toplam kapalı alan yaklaşık 650 metrekare olacak şekilde sağlaması beklenmiştir.