Interior Design II

COURSE / DERS

INAR 2220

Interior Design II 

İç Mekan Tasarımı II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Zeynep SEVİNÇ KARCI, Burcu YAZGAN PARLAK, Tuğba TURAN FİDANBOY

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Modlin Poshtel: Awakening to a new order with modularity and linearity

Modlin Poshtel: Modülerlik ve lineerlik ile yeni bir düzene uyanış.

.

Poshtel Design in İzmir 

İzmir’de Poshtel Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ece AYDOĞDU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The main idea of this project is to use modularity and linearity as a whole in different functions. Users are people who utilize social media very often. Differences in functions have been created according to the user profile, and the diversity has been reflected in the hotel’s indoor atmosphere. The idea has been applied structurally in the building, creating a design integrity with gallery spaces and solid-void relationships.

Bu projenin ana fikri, modülerlik ve doğrusallığı bir bütün olarak farklı fonksiyonlarda kullanmaktır. Kullanıcılar sosyal medyayı çok sık kullanan kişilerdir. Kullanıcı profiline göre fonksiyon farklılıkları yaratılmış, çeşitlilik otelin iç mekan atmosferine de yansıtılmıştır. Fikir, binada yapısal olarak uygulanmış, galeri boşlukları ve dolu-boşluk ilişkileri ile bir tasarım bütünlüğü yaratılmıştır.