Interior Design II

COURSE / DERS

INAR 2220

Interior Design II 

İç Mekan Tasarımı II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Zeynep SEVİNÇ KARCI, Burcu YAZGAN PARLAK, Tuğba TURAN FİDANBOY

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Geo Poshtel: The design where relationships are reflected with geometry 

Geo Poshtel: İlişkilerin geometriyle yansıtıldığı tasarım.

.

Poshtel Design in İzmir 

İzmir’de Poshtel Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Zeynep Ece GÜLER

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Inspired by the fact that the building is located in the district of Çankaya, it is aimed to address the variety of interactions and relationships of this region into the design with the help of geometry. Designed for people interested in literature, the interaction between different functions is associated via geometrical relations. 

Yapının Çankaya semtinde yer almasından esinlenerek, bu bölgenin çeşitli etkileşim ve ilişkilerinin geometrinin yardımıyla tasarlanması hedeflenmiştir. Edebiyatla ilgilenenler için tasarlanan projede,  farklı işlevler arasındaki etkileşim geometrik bağıntılar ile ilişkilendirilmiştir.