Interior Design I

COURSE / DERS

INAR 2210

Interior Design I 

İç Mekan Tasarımı I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Fulya BALLI, Burcu YAZGAN PARLAK, Tuğba TURAN FİDANBOY

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Joy Interactive Café: interactive beans (interactive learning) 

Joy Interactive Café: interaktif çekirdekler (interaktif öğrenme)

.

Food Design and Interiors: Designing a Cafeteria/Activity Place in İzmir

Gastronomi ve İç Mekânlar: İzmir’de Kafeterya ve Aktivite Alanı Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Halenur DAVULCUOĞLU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

As a result of the contextual analysis, project users were identified as “young and variable”. Therefore, the “interactive learning method”, a new generation learning type, was used as the primary functional purpose, and accordingly complementary activities and space setup were determined. 

İçeriksel analiz sonucunda proje kullanıcıları “genç ve değişken” olarak belirlenmiştir. Bu nedenle birincil işlevsel amaç olarak yeni nesil bir öğrenme türü olan “etkileşimli öğrenme yöntemi” kullanılmış ve buna göre birbirini tamamlayan etkinlikler ve mekan kurgusu belirlenmiştir.