Interior Design I

COURSE / DERS

INAR 2210

Interior Design I 

İç Mekan Tasarımı I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Fulya BALLI, Burcu YAZGAN PARLAK, Tuğba TURAN FİDANBOY

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Seed Café: The journey that begins with the olive seed 

Seed Café: Zeytin çekirdeği ile başlayan yolculuk 

.

Food Design and Interiors: Designing a Cafeteria/Activity Place in İzmir

Gastronomi ve İç Mekânlar: İzmir’de Kafeterya ve Aktivite Alanı Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Mihriban DEMİRCAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

As the result of the contextual analysis, ‘olive’ was identified as the focal point of the project and its development process has been examined. From the olive seed, to the olive fruit; from olive oil to pomace obtained from the remaining pulp; the ‘journey’ of the olive. This concept was associated with the design principle of ‘growth’. The interior design spreads like a seed from the center of the space toward lateral areas, symbolically referring to the journey of the olive.

Bağlamsal analiz sonucunda projenin odak noktası zeytin olarak belirlenmiş ve gelişim süreci irdelenmiştir. Zeytin çekirdeğinden zeytin meyvesine; zeytinyağından kalan posadan elde edilen prinaya; zeytinin “yolculuğu”.. Bu konsept, ‘büyüme’ tasarım ilkesiyle ilişkilendirilmiştir. Mekanın merkezinden yan alanlara doğru bir tohum gibi yayılan iç mekan tasarımı, sembolik olarak zeytinin yolculuğuna gönderme yapmaktadır.