Basic Design in Architecture II

   

COURSE / DERS

ARCH 1120

Basic Design in Architecture II

Mimarlıkta Temel Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

İpek EK, Pınar KILIÇ, Berna YAYLALI, Zeynep BAVUNOĞLU, Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Zeynep BÖRTE

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Basic Design in Architecture II focused on teaching the volumetric variety of spaces, designing unity in architectural language, space-defining elements, and synesthetic experience in an environmental context. In the final phase called the “intersubjective space,” the students designed a spatial installation with spaces for sensory experience and exhibition, for an artist and his/her caravan in the Izmir İnciraltı Urban Forest.

Mimarlıkta Temel Tasarım II, mekanların hacimsel çeşitliliğini öğretmeye, mimari dilde birlik tasarlamaya, mekanı tanımlayan unsurlara ve çevresel bir bağlamda sinestetik deneyime odaklandı. Öznelerarası mekan olarak adlandırılan son aşamada ise öğrenciler, İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda bir sanatçı ve karavanı için duyusal deneyim ve sergi mekanları içeren bir mekansal yerleştirme tasarladılar.