Basic Design for Interior Architecture II

COURSE / DERS

INAR 1120

Basic Design for Interior Architecture II 

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Çiğdem ÇETİN, Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Zeynep TUNA ULTAV, Işık ÖRSEL İMİR, Ceren POLAT

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

The Space of Transparency 

Transparan Yaşam Alanı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Eda MAMAÇ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project addresses user needs and abilities in the design of a space system for a chosen hypothetical user, by identifying a major space and a set of complementary ones. The project’s user is Emilia Clarke, who is a person with various daily routines, and who lives alone, loving nature and plants. The design of the space was completed by applying principles on continuity and emphasis. The usage of transparent surfaces ensured that the inner space is greatly intertwined with nature.

Proje, büyük bir alanı ve bir dizi tamamlayıcı alanı belirleyerek, seçilen bir hipotetik kullanıcı için bir alan sisteminin tasarımında kullanıcı ihtiyaç ve yeteneklerini ele alır. Projenin kullanıcısı çeşitli günlük rutinleri olan, yalnız yaşayan, doğayı ve bitkileri seven Emilia Clarke’tır. Süreklilik ve vurgu ilkeleri uygulanarak mekanın tasarımı tamamlanmıştır. Şeffaf yüzeylerin kullanılması, iç mekanın büyük ölçüde doğa ile iç içe olmasını sağlamıştır.