ÇIKIŞ NOKTAMIZ

Mimarlık genel anlamda tasarım, planlama ve yapılanmada, insan ve çevre yaşamı, refahı ve barınması için gerekli her türlü fiziksel, sosyal, manevi ve kültürel ihtiyaçlara cevap veren sanat ve bilim dallarının bileşiminden oluşur. Dolayısıyla Alfa, Beta ve Gama bilim dallarının içiçe olduğu bir tasarım, mühendislik ve sosyal alanların karışımını gerektirir.

Beta bilimci rasyonel akıl ile temsil edilen nesnel gerçekler dünyası ve mantık ile uğraşır. Alfa bilimci sezgisel sanatçı ruhu ile temsil edilen öznel güzellikler ve ahlak ile uğraşır ve Gama bilimci toplum ve kültürü ilgilendiren sosyal alanlarla uğraşır. Bu bilimlerin birleşimi vede uygulamaya yansıtılması, tasarımcıyı (mimarı) ve tasarım işini eşsiz ve iddialı kılar. Tarihte ve günümüzde başarılı ve ölümsüz mimarlar bu özellikleri taşıyan kalıcı eserler bırakırlar.

AMACIMIZ:

Fakültemizin eğitim ve araştırma kalitesini ulusal ve uluslararası seviyede saygın, evrensel bilginin araştırılıp geliştirildiği ve günümüz  teknolojileriyle paylaşıldığı bir kurum seviyesine getirmek. Bunun için de yenilikci araştırma ve geliştirme yönümüzü güçlendirip, araştırma odaklı eğitim veren bir fakülte konumuna gelmek.

MİSYONUMUZ:

Geleceğin yaşam ortamı plancıları olan mezunlarımızı özgüvenli, tasarım ve yapı teknolojilerini bilgisayar ortamında üst düzeyde tasarlayabilen, sosyal duyarlıklı, insan odaklı, yüksek performanslı tasarımı amaçlayan, hem pratiğe hem de bilime ve insanlığa katkıda bulunacak, araştırma zihniyetli yeni nesil iç mimar ve mimarlar yetiştirmek.

Bunu yaparken de mekan, bina, çevre ve şehirlerin nesnel ve öznel değerlerine eşit ölçüde itina gösteren, çevreye duyarlı vede bilim ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilecek mimar ve iç mimarlar yetiştirmektir.

Prof. Dr. İ. Sevil Sarıyıldız

Dekan