MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık genel anlamda tasarım, planlama ve yapılanmada, insan ve çevre yaşamı, refahı ve barınması için gerekli her türlü fiziksel, sosyal, manevi ve kültürel ihtiyaçlara cevap veren sanat ve bilim dallarının bileşiminden oluşur. Dolayısıyla Alfa, Beta ve Gama bilim dallarının içiçe olduğu bir tasarım, mühendislik ve sosyal alanların karışımını gerektirir.
Devamı