Interior Design Graduation Project

COURSE / DERS

INAR 4420

Interior Design Graduation Project

İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Kenan Eren ŞANSAL, Meltem ERANIL, Ecehan ÖZMEHMET, Haluk TATARİ, Selin AKTAN

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Bornova Community Centre

Bornova Halk Merkezi

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Efe ŞENOĞLU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

By considering one of the strategic goals of the Bornova Municipality (helping needy and disadvantaged groups), a community centre has been designed by Efe Şenoğlu in order to teach vulnerable children and adolescents programming languages and create and opportunity to experience immersive virtual environment technology.

Bornova Belediyesi’nin stratejik hedeflerinden bir tanesi (ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplara yardım etme) göz önünde bulundurularak, savunmasız çocuklara ve ergenlere programlama dillerini öğretmek ve sanal ortam teknolojisini deneyimleme fırsatı sunabilmek amacıyla Efe Şenoğlu tarafından bir toplum merkezi tasarlanmıştır.