Interior Design Graduation Project

COURSE / DERS

INAR 4420

Interior Design Graduation Project

İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Kenan Eren ŞANSAL, Meltem ERANIL, Ecehan ÖZMEHMET, Haluk TATARİ, Selin AKTAN

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Bornova Community Centre

Bornova Halk Merkezi

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Aslıhan ASLAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

By considering one of the strategic goals of the Bornova Municipality (helping needy and disadvantaged groups), a community centre has been designed by Aslıhan Aslan in order to offer counselling and legal advice for the victims of domestic abuse and facilitate integration into society.

Bornova Belediyesi’nin stratejik hedeflerinden bir tanesini (muhtaç ve dezavantajlı gruplara yardım etmek) göz önünde bulundurularak, aile içi istismar mağdurlarına danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek ve bu kişilerin topluma entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla Aslıhan Aslan bir toplum merkezi tasarlanmıştır.