Color, Texture and Textiles in Interiors

COURSE / DERS

INAR 2251

Color, Texture and Textiles in Interiors

İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil Kullanımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Hasan Can KÜLAHCIOĞLU

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Color, Texture and Textiles in Hotel Room Interiors

Otel Odası İç Mekan Tasarımında Renk, Doku ve Tekstil Kullanımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Irmak ATALAY

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Due to global intensity of interest on tourism as an after effect of the discovery of social media, tourism became globally competitive. At the year of 2025, when the market will enter a COVID free period, the hotels of the Aegean coast of Turkey will have to compete with the rest of the world.

The students are to design the interior of an hotel room which focuses uniqueness and creativity to attract social media users and should encourage them for post shares. This uniqueness and creativity should be achieved by applying colour theory, unique textiles, and twist of texture knowledge to a boutique hotel room.

Sosyal medyanın keşfinin bir başka etkisi olarak turizme yönelik küresel ilginin yoğunluğu nedeniyle, turizm uluslararası bağlamda daha da rekabetçi hale geldi. Pazarın COVID’den arınmış döneme gireceği 2025 yılında Türkiye’nin Ege kıyılarındaki oteller dünya ile rekabet etmek zorunda kalacağı aşikardır.

Öğrenciler, her ulustan sosyal medya kullanıcılarını cezbetmek için özgünlük ve yaratıcılığa odaklanan bir otel odasının içini tasarlayacak ve onları gönderilerini paylaşımları için teşvik edecektir. Bu benzersizlik ve yaratıcılık, bir butik otel odasına renk teorisi, benzersiz tekstiller ve doku bilgisinin bükümü uygulanarak elde edilmelidir