Basic Design for Interior Architecture II

COURSE / DERS

INAR 1120

Basic Design for Interior Architecture II

İç Mimarlıkta Temel Tasarım II

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Burkay PASİN, Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK,  Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN, Selin GÜNGÖR

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

SCULPTED: A TRIBUTE TO…

YONTULMUŞ: HEYKELTIRAŞLARA BİR ÖVGÜ…

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Eren BAŞARAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

In this final exercise, the students were asked to act like “a space sculptor” and design a public void that functions as a center dedicated to a famous Turkish sculptor. The visitors are expected to learn about the life and artistic approach of the sculptor, see his/her selected works, and engage in various artistic events and workshops.

Bu son alıştırmada öğrencilerden bir “mekân heykeltıraşı” gibi davranmaları ve ünlü bir Türk heykeltıraşa adanmış bir merkez işlevi gören kamusal bir boşluk tasarlamaları istendi. Ziyaretçilerin heykeltıraşın yaşamını ve sanatsal yaklaşımını öğrenmeleri, seçilmiş eserleri görmeleri, çeşitli sanatsal etkinlikler ve atölye çalışmaları yapmaları bekleniyor.