Kitchen and Bath Design

COURSE / DERS

INAR 3370

Kitchen and Bath Design

Mutfak ve Banyo Tasarımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Işık ÖRSEL İMİR

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Kitchen and Bathroom Design Project

Mutfak ve Banyo Tasarım Projesi

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

İrem YENİYILDIZ – Sümeyye AKTAŞ – Şebnem GÜNAL

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Students are expected to design a kitchen & bathroom by considering the pandemic period that we have been through, the changes in user needs and the future needs and expectations in our lives in our houses and public spaces. The reflections of new ideas in design are evaluated as well as how the process is handled, creativity, technical drawings and presentation outcomes of the project.

Öğrencilerden, içinde bulunduğumuz pandemi sürecini, kullanıcı ihtiyaçlarındaki değişimleri ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri hayatımızda evlerimizde ve kamusal alanlarda göz önünde bulundurarak bir mutfak & banyo tasarlamaları beklenmektedir.
Yeni fikirlerin tasarımlara yansımalarının yanı sıra sürecin nasıl işlendiği, yaratıcılık, teknik çizimler ve projenin sunum çıktıları değerlendirilmektedir.