Interior Design V

COURSE / DERS

INAR 4410

Interior Design V

İç Mekan Tasarımı V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ebru KARABAĞ, Özge BAŞAĞAÇ, Sergio TADDONIO

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

STAR | dust

.

Yıldız Cinema in Basmane (Izmir) | Adaptive Reuse Proposals

Yıldız Sineması, Basmane (İzmir) | Yeniden İşlevlendirme Önerileri

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Elif KARAGÖZ – Hasan ŞÜR

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project proposes a multi-level inserted volume within the space of the former cinema hall with the aim of creating a variety of new enclosed areas dedicated to social and performative activities. The strategic approach of the project is of ‘insertion’, conceptually referring to the vertical configuration of a tree rooted upon the traces of the modern building. Yıldız Cinema becomes a new center for the local community, a public interior open to recreational, cultural and spontaneous social events.

Proje, sosyal ve performatif etkinliklere ayrılmış çeşitli yeni alanlar yaratmak amacıyla eski sinema salonunun içerisinde  çok katmanlı bir kütle önermektedir. Projenin stratejik yaklaşımında, modern yapının izlerinden referans alan ve bir ağacın dikey konfigürasyonuna kavramsal olarak referans veren ‘yerleştirme’ yaklaşımı kullanışmıştır. Bu proje önerisiyle, Yıldız Sineması, bölge halkı için yeni bir toplum merkezi ve kültürel, spontane ve sosyal etkinliklere açık bir kamusal iç mekan haline gelmektedir.