Interior Design III

COURSE / DERS

INAR 3310

Interior Design III

İç Mekan Tasarımı III

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Zeynep SEVİNÇ KARCI, Kenan Eren ŞANSAL, Burcu YAZGAN, Selin AKTAN

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Commercial Space Design in Atlanta

Atlanta’da Ticari Mekan Tasarımı

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Muhammet Enes KARACA

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

As a result of the research, since there are so many festivals and events in the studied region, a space was designed to appeal to the young population. Users who come here will be able to learn the use/maintenance of a camera from experts in their field, as well as they can participate to exhibitions and workshops. In this design, Based on the idea of the diaphragm, the layer concept was studied. 

Yapılan araştırmalar sonucunda bölgede çok fazla festival ve etkinlik olmasından dolayı bulunan genç nüfusa hitap etmesi için bir mekan tasarlanmıştır. Buraya gelen kullanıcılar hem bir fotoğraf makinesinin kullanımını/bakımını alanında uzman kişilerden öğrenebilecek hem de sergi ve atölye çalışmalarına katılabilecekler. Bu tasarımda fotoğraf makinasında bulunan diyaframdan yola çıkarak katman fikri konsept olarak kullanılmıştır.