IM 2021 Interior Architecture Students Project Competition

AWARD / ÖDÜL

IM2021 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENT PROJECT COMPETITION

2nd Year Category Equivalent Honorable Mention

IM2021 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI

2.Sınıf Kategorisi Eşdeğer Mansiyon Ödülü

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Seed Café: The journey that begins with the olive seed

Tohum Kafeterya: Zeytin çekirdeği ile başlayan yolculuk

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Mihriban DEMİRCAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

As a result of the environmental analyzes made while the concept was being developed, the olive became a focal point and the development process of the olive was examined due to the location of the cafeteria in the Izmir-Aegean Region. Starting from a seed in the first stage, consuming it as olive, transforming it into olive oil by going through different stages, and producing a material called pomace from the remaining pulp in the final stage gives the impression that the olive has a long journey. This impression is associated with the ‘growth’ design principle in design. As a result, while the concept idea was adapted to the design, the main word ‘seed’ became the language of design. A mass that establishes an internal-external relationship as the area symbolizing the seed has been adapted to the design and this mass has been designed to meet the sales function of the products produced from various stages of olives. Accordingly, the interior radiated from the center of the cafe like a seed and connected with the side areas. On the whole, the impression is given that the seed is actually the beginning of a journey.

Konsept geliştirilirken yapılan çevresel analizler sonucunda kafeteryanın bulunduğu konumun İzmir-Ege Bölgesinde olması nedeniyle zeytin bir odak noktası haline gelmiş ve zeytinin gelişim süreci incelenmiştir. Zeytinin ilk aşamada bir çekirdek tohumundan başlaması, zeytin olarak tüketilmesi, farklı aşamlardan geçerek zeytinyağına dönüştürülmesi ve son aşamada ise kalan posasından pirina denilen bir malzeme üretilmesi aslında zeytinin uzun bir yolculuğu olduğu izlenimi vermektedir. Bu izlenim, tasarımda ‘büyüme/çoğalma’ (growth) tasarım prensibi ile ilişkilendirilmiştir. Sonuçta konsept fikri tasarıma uyarlanırken aslında ana kelime olan ‘tohum’ fikri tasarımın dili haline gelmiştir. Tohumu simgeleyen alan olarak iç-dış ilişkisi kuran bir kütle tasarıma adapte edilmiş ve bu kütle zeytinin türlü aşamalarından üretilen ürünlerin satış fonksiyonunu karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu doğrultuda iç mekân, kafeteryanın merkezinden bir tohum gibi yayıldı ve yan alanlar ile bağlantı kurmuştur. Bütünde, tohumun aslında bir yolculuğun başlangıcı olduğu izlenimi verilmiştir.