IM 2021 Interior Architecture Students Project Competition

AWARD / ÖDÜL

IM2021 INTERIOR ARCHITECTURE STUDENT PROJECT COMPETITION

4th Year Category Equivalent Honorable Mention

IM2021 İÇMİMARLIK ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI

4.Sınıf Kategorisi Eşdeğer Mansiyon Ödülü

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Fragou Winery in Attica, Greece: Memory of Senses

Attika, Yunanistan’daki Fragou Şaraphanesi: Duyuların Belleği

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ayten Erva TURAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The subject of the project is “WINERY IN ATTICA GREECE”. An understanding of the concepts and relationships of interior design with public spaces has been developed for an internationally recognized corporate brand. Within the existing structure, a winery was designed by approaching from different perspectives such as producer, customer, and manager. The concept idea of the project is MEMORY OF THE SENSES. Human memory is a process in which experiences are constructed gradually. It is our senses that keep an experience in our memory. In order to memorize the product and space experience, an experience route was created from the 3 memory stages which are sensory, working, and long-term memory with the help of the senses. Therefore, while defining this path, a tactile texture was created with the fractured surfaces. It activates the sense of touch and continues through the memory process.

Projenin konusu, “Attika, Yunanistan’da Şaraphane”dir. Uluslararası kabul görmüş bir kurumsal marka için iç mekân tasarımının kamusal alan kavramları ve ilişkileriyle ilgili bir anlayış geliştirildi. Mevcut yapı içerisinde üretici, müşteri ve yönetici gibi farklı açılardan yaklaşılarak bir şaraphane tasarlandı. Projenin konsept fikri, “Duyuların Belleği”dir. İnsan hafızası, deneyimlerin aşamalı olarak yapılandırıldığı bir süreçtir ve bir deneyimi hafızamızda tutan şey duyularımızdır. Ürün ve mekân deneyiminin hafızada yer edinmesi için duyular yardımıyla duyusal, çalışma ve uzun süreli bellek olan 3 çeşit bellek aşamalarından bir deneyim rotası oluşturulmuştur. Ayrıca bu yol tanımlanırken kırık yüzeylerle dokunsal bir tekstür oluşturulmuştur. Böylece dokunma duyusu aktive edilip ve hafıza süreci mekânda rota boyunca devam ettirilmiştir.