Commercial Space and Display Design

COURSE / DERS

INAR 3391

Commercial Space and Display Design

Ticari Mekan ve Vitrin Tasarımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Can KÜLAHCIOĞLU

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

A Global Approach in Commercial Space Design 

Ticari Alan Tasarımında Küresel Bir Yaklaşım

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Venüs ZÜMBÜLCAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The Students are expected to create and design a brand for a business that will start globally in the year of 2025. Therefore the brand should be global, universal and should be appealing to users from different cultures. The Students are also expected to design the prototype shop for this brand. Due to each shop will be in different sizes and heights, the design should be adjustable and the furniture, display units should be modular. The proposed shop should be between 40-60 m2 and the height should be considered as 4 meters.The essential and crucial aspect of your brand and design is its uniqueness and creative dynamic. As your brand and design will be a global competitor, therefore it should be innovative and exciting.

Öğrenciler, 2025 yılında faaliyete küresel olarak geçecek bir iş için bir marka yaratacak ve markanın faaliyet göstereceği mekanı tasarlayacaklardır. Bu nedenle marka küresel ve evrensel olmalı, ayrıca farklı kültürlerden kullanıcılara hitap edebilmelidir. Öğrenciler ayrıca bu marka için prototip mekanı tasarlayacaklar. Bu tasarımın uygulandığı alanlar farklı boyut ve yüksekliklerde olacağı için tasarım mekana göre uygulanabilme özelliğinde olmalı ayrıca mobilya ve teşhir üniteleri modüler olmalıdır. Önerilen mekanlar 40-60 m2 arasında ve yükseklik ise dört metre olarak kabul edilmelidir. Marka ve mekan tasarımında beklenen benzersiz ve yaratıcı olmasıdır. Marka ve tasarım küresel bir oyuncu olacağı için yenilikçi ve heyecan verici olmalıdır.