Interior Design I

COURSE / DERS

INAR 2210

Interior Design I

İç Mekan Tasarımı I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Gülnur BALLİCE, Gökhan KESKİN, Fulya BALLI, Hasan Can KÜLAHCIOĞLU, Sevda METE, Begüm Sena ÖNAL

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Connection with Stations

İstasyonlarla Bağlantılar

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Elvan NERMAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The focus of the proposed design came from the “station technique”, which is dominant in kindergarten use. With this technique, the aim was to create stopping points for children. For the site located in Urla/Kuşçular, this technique is reflected in the design by building relationships with the container and considering the same functions and the same station points as stops. Particular attention was paid to spatial relations by using soft materials for children and dividing the space within the space with more natural forms. In addition, the proposed stations offer sustainable areas and modular playgrounds that contribute to the development of children.

Önerilen tasarımın odak noktası, anaokullarında uygulanan “istasyon tekniği” olmuştur. Bu teknikle çocuklar için ‘durma’ noktaları oluşturulması amaçlanmıştır. Urla/Kuşçular’da bulunan proje alanı için bu teknik, konteyner ile ilişkiler oluşturularak ve aynı işlevler ve aynı istasyon noktaları durak olarak düşünülerek tasarıma yansıtılmıştır. Projede çocuklar için yumuşak malzemeler kullanılmasına ve mekânların doğal formlarla bölünerek çeşitli mekansal pratiklerin oluşturulmasına özellikle dikkat edilmiştir. Ayrıca önerilen istasyonlar, çocukların gelişimine katkı sağlayan sürdürülebilir mekânlar ve modüler oyun alanları sunmaktadır.