Basic Design for Interior Architecture I

COURSE / DERS

INAR 1110

Basic Design for Interior Architecture I

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Burkay PASİN, Işık ÖRSEL İMİR, Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Invisible Cities

Görünmez Kentler

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Eren BAŞARAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project interprets the abstraction of Ottavia, selected from Italo Calvino’s book “Invisible Cities”. According to the stories, Ottavia is an ancient city with a settlement like a spider’s web. In this city, mountains and bridges; clouds and houses have revealed a life intertwined with each other and this has revealed the design principles of the work, proximity, balance and continuity. The color palette used is gray tones to evoke feelings and purple-orange tones to represent life.

Proje, Italo Calvino’nun ”Görünmez Kentler” adlı kitabından seçilmiş olan Ottavia’nın soyutlanışını yorumlamaktadır. Ottavia, anlatılanlara göre örümcek ağına benzer bir yerleşime sahip antik bir şehirdir. Bu şehirde dağlar ve köprüler; bulutlar ve evler birbirleriyle iç içe bir yaşamı ortaya koymuşlardır bu da beraberinde çalışmanın tasarım ilkeleri olan, yakınlık, denge ve devamlılığı ortaya çıkartmıştır. Kullanılan renk paletinde hisleri uyandırmak adına gri tonlar ve yaşamı temsil etmek için mor-turuncu tonlar seçilmiştir.