Basic Design for Interior Architecture I

COURSE / DERS

INAR 1110

Basic Design for Interior Architecture I

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Eda PAYKOÇ ÖZÇELİK, Burkay PASİN, Işık ÖRSEL İMİR, Aysu PÜSKÜLCÜ AYDIN

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Invisible Cities

Görünmez Kentler

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Esra İPEK

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project deals with the abstraction of Zaira, selected from Italo Calvino’s book “Invisible Cities”. Zaira is a city that contains contradictions such as blood, execution, wedding and entertainment. Key words chosen from the book are queen, light and wind. Hierarchy, growth and rhythm design principles are reflected in the project in relation to the selected keywords. In the project, it is aimed to reflect the hierarchy principle by using geometric shapes in different scales. In the project, it was desired to show the principle of growth and emphasis by using gray tones and yellow.

Proje, Italo Calvino’nun ”Görünmez Kentler” adlı kitabından seçilmiş olan Zaira’nın soyutlanışını ele almaktadır. Zaira, içinde kan, idam, düğün, eğlence gibi zıtlıkları barındıran bir şehirdir. Kitaptan seçilen anahtar kelimler kraliçe, ışık ve rüzgardır. Seçilen anahtar kelimelerle ilişkili olarak hiyerarşi, büyüme ve ritim tasarım ilkeleri projeye yansıtılmıştır. Projede farklı ölçeklerde geometrik şekiller kullanılarak hiyerarşi ilkesinin yansıtılması amaçlanmıştır. Projede gri tonları ve sarı kullanılarak büyüme ve vurgu ilkesinin gösterilmesini sağlamak istenmiştir.