Introduction to Computational Design

Elif YAZAROĞLU      Ecenaz ADIGÜZEL      Alphan KÖPRÜLÜ

COURSE / DERS

ARCH 2211

Introduction to Computational Design

Hesaplamalı Tasarıma Giriş

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Wilhelm NEUSSER, Arda AĞIRBAŞ, Gülçin KABAÇAM, Yelin DEMİR ALTINTAŞ

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Elif YAZAROĞLU, Ecenaz ADIGÜZEL, Alphan KÖPRÜLÜ

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

In the course Introduction to Computational Design, we aim to teach the principles of computational design techniques to second year students. Starting with problem solving tasks with the help of flow charts we introduce parametric thinking by giving abstract projects to solve. Rather than keeping class projects theoretical, the course focuses on practical application based on learning by doing experiences. Computational Design offers a range of opportunities in rationalizing and optimizing design and fabrication processes and we see this as a key message to communicate to our students. Therefore, we connect computational design output directly with digital fabrication methods like laser cutting to introduce a direct transition between digital and physical model. Since we believe in an increasing role of computational design in architecture we encourage our students to use the learned methods for their architectural design studios and applied courses.

Hesaplamalı tasarıma giriş dersinde, ikinci sınıf lisans öğrencilerine hesaplamalı tasarım tekniklerinin ilkelerini öğretmeyi amaçlıyoruz. Akış şemaları yardımıyla problem çözme görevlerinden başlayarak, çözülmesi için soyut projeler vererek parametrik düşünmeyi tanıtıyoruz. Ders, sınıf projelerini teorik tutmaktan ziyade, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı pratik uygulamaya odaklanır. Hesaplamalı Tasarım, tasarım ve üretim süreçlerini rasyonelleştirme ve optimize etme konusunda bir dizi fırsat sunar ve bunu öğrencilerimize iletmek için önemli bir mesaj olarak görüyoruz. Bu nedenle, dijital ve fiziksel model arasında doğrudan bir geçiş sağlamak için hesaplamalı tasarım çıktısını doğrudan lazer kesim gibi dijital üretim yöntemleriyle birleştiriyoruz. Mimaride hesaplamalı tasarımın artan rolüne inandığımız için, öğrencilerimizi mimari tasarım stüdyoları ve uygulamalı dersler için öğrendikleri yöntemleri kullanmaya teşvik ediyoruz.