Architectural Modelling and Rendering

Yağmur SEVER      Elif YAZAROĞLU      İrem YETKİN

COURSE / DERS

ARCH 3371

Architectural Modelling and Rendering

Mimari Modelleme ve Görselleştirme

 

INSTRUCTOR / DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

Wilhelm NEUSSER

 

STUDENTS / ÖĞRENCİLER

Elif YAZAROĞLU, İrem YETKİN, Yağmur SEVER

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

This course aims to teach students modelling and rendering techniques that are commonly used in architecture. From the beginning of the semester until midterm, we focus on modelling and designing small to medium scale projects, while the level of difficulty and detail is getting increased constantly.  Visualization techniques, scene setup, mapping and texturing tools get introduced and practiced simultaneously, in order to enable students to literally complete a realistic picture. Finalized 3D-Models establish the basis for directly retrieving plans, elevation and sections directly from the 3D model by the use of digital tools.
After midterm, students get introduced to free form modelling, surface modification, panelling and blending techniques by designing architectural geometries. Abstract render setups or studio setups in combination with artificial light sources accompany this education period. Furthermore, line drawings, respectively line renderings get directly retrieved from the digital models. An introduction to 3D printing creates the basis for a final submission of physical models, in addition to presentation boards illustrating abstract architectural projects.

Bu ders öğrencilere mimarlıkta yaygın olarak kullanılan modelleme ve render tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Yarıyıl başlangıcından ara sınava kadar, zorluk ve detay seviyesi sürekli artarken, küçük ve orta ölçekli projeleri modellemeye ve tasarlamaya odaklanıyoruz. Öğrencilerin gerçekçi bir görseli tam anlamıyla tamamlamalarını sağlamak için görselleştirme teknikleri, sahne kurulumu, haritalama ve doku oluşturma araçları aynı anda tanıtılır ve uygulanır. Sonlandırılmış üç boyutlu modeller, dijital araçların kullanımıyla doğrudan üç boyutlu modelden planların, yüksekliklerin ve kesitlerin doğrudan alınması için temel oluşturur.

Ara sınavdan sonra öğrenciler, mimari geometriler tasarlayarak serbest form modelleme, yüzey modifikasyonu, panelleme ve harmanlama teknikleri ile tanışırlar. Bu eğitim sürecine soyut render kurulumları veya yapay ışık kaynakları ile birlikte stüdyo kurulumları eşlik eder. Üç boyutlu baskıya giriş, soyut mimari projeleri gösteren sunum paftalarına ek olarak, fiziksel modellerin nihai olarak sunulması için temel oluşturur.