Street Furniture Design

COURSE / DERS

INAR 4451

Street Furniture Design 

Kent Mobilyası Tasarımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Rena VANLI BALLAR

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Street Furniture for Konak Square

Konak Meydanı için Kent Mobilyası

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Neslihan EROL – Begüm ÖZER

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Students are encouraged to design street furniture elements for the needs and crowd of Konak Square, adaptable for social distancing during pandemic and post-pandemic phase. Design proposals are defined in consideration of user needs, material applications, ergonomics, and construction.

Öğrencilerin Konak Meydanı’nın ihtiyaçlarını ve kalabalığını göz önünde bulundurarak ve aynı zamanda pandemi ve pandemi sonrası dönemde sosyal mesafeye uygun şekilde adapte olabilen şehir mobilyaları tasarlamaları beklenmektedir. Tasarım önerileri, kullanıcı ihtiyaçları, malzeme uygulamaları, ergonomi ve konstrüksiyon dikkate alınarak tanımlanmaktadır.