Interior Design V (Corporate Identity)

COURSE / DERS

INAR 4410 (Corporate Identity)

Interior Design V 

İç Mekan Tasarımı V

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ecehan ÖZMEHMET, İdil Orlin PONTREMOLİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Fragou Winery in Attica, Greece

‘Memory of Senses’

Fragou Şaraphanesi, Attica, Yunanistan

‘Duyuların Belleği’

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ayşenur ALLI

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The aim of the project is to create a new corporate identity and to re-function the existing winery in accordance with its corporate identity. The concept idea,’ Occurrence of The Essence’, was inspired by the formation of grapes, which are the essence of wine. The character of the wine is formed by the influence of different factors such as soil, wind, light, water and care. In reference to those factors, the design encourages users to experience the process of grape formation and its transformation into wine.

Projenin temel amacı, yeni bir kurumsal kimlik oluşturmak ve şaraphane tasarımını bu kurumsal kimliğe uygun ve mimari olarak yeniden işlevlendirmektir. Konsept fikri olan ‘özün oluşumu’, doğada şarabın özü olan üzümlerin oluşumundan esinlenilerek oluşturulmuştur. Şarabın karakterini oluşturan öz doğada toprak, rüzgar, ışık, su ve bakım gibi farklı faktörlerin etkisiyle oluşur. Bu faktörlerin tasarımdaki etkilerini kullanarak, kullanıcıların kendilerini üzüm oluşumunun etkisi altında bulmaları amaçlanmıştır.