Interior Design IV

COURSE / DERS

INAR 3320

Interior Design IV 

İç Mekan Tasarımı IV

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Sergio TADDONIO, N. Ebru KARABAĞ, Özge BAŞAĞAÇ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

HEALING | ŞİFACI

.

BIENNALE

Temporary Installation in Adaptive Reuse

The Pavilion of Turkey at Biennale di Architettura (Venice, Italy)

.

Yeniden İşlevlendirmede Geçici Yerleştirmeler

Venedik Mimarlık Bienali Tükiye Pavyonu (Venedik, İtalya)

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Beyza CANBULAT – Aslı ÖZGÜNER

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The proposed Pavilion design investigates the power of architecture to heal, through a set of installations aimed at shifting the perception of the original space of Sale d’Armi in the Arsenale of Venice, by integrating new lightweight organic shells, hosting audio-visual works and promoting visitor’s reflection on thematic contents.

Önerilen Pavyon tasarımı, Venedik Arsenale’deki Sale d’Armi’nin binasının orijinal mekanının algısını değiştirmeyi amaçlayan bir dizi enstalasyon aracılığıyla mimarinin iyileştirme gücünü yeni hafif organik kabuk formlarla entegre ederek, görsel-işitsel çalışmalara ev sahipliği yapmakta ve ziyaretçinin tematik içerikler üzerindeki yansımasını araştırmaktadır.