Interior Design IV

COURSE / DERS

INAR 3320

Interior Design IV 

İç Mekan Tasarımı IV

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Sergio TADDONIO, N. Ebru KARABAĞ, Özge BAŞAĞAÇ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

PERMEABILITY OF THRESHOLDS

EŞİKLERİN GEÇİRGENLİĞİ

.

BIENNALE

Temporary Installation in Adaptive Reuse

The Pavilion of Turkey at Biennale di Architettura (Venice, Italy)

.

Yeniden İşlevlendirmede Geçici Yerleştirmeler

Venedik Mimarlık Bienali Tükiye Pavyonu (Venedik, İtalya)

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Berkin ÖZYILMAZ – Efe ŞENOĞLU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The proposed Pavilion design encourages reflections on the actual meaning of cultural and political thresholds in the Mediterranean basin, through a set of installations aimed at shifting the perception of the original space of Sale d’Armi in the Arsenale of Venice, by integrating new lightweight organic envelopes, proposing the materialization of permeable tissues, symbolically breaking the rigidity of man-made boundaries. 

Önerilen Pavyon tasarımı, Venedik Arsenale’deki Sale d’Armi’nin binasının orjinal mekan alanı algısını değiştirmeyi amaçlayan bir dizi enstalasyon aracılığıyla Akdeniz havzasındaki kültürel ve politik eşiklerin gerçek anlamı üzerine yansımalarını ve  geçirgen dokuların gerçekleşmesini önermektedir. İnsan yapımı sınırların katılığının sembolik olarak kırılması, tasarlanan üst örtü formunda yapılarla temsil edilmektedir.