Interior Design III

COURSE / DERS

INAR 3310

Interior Design III 

İç Mekan Tasarımı III

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Belgin TERİM ÇAVKA, Kenan Eren ŞANSAL, Zeynep SEVİNÇ KARCI

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Healthcare Design 

Sağlık İç Mekan Tasarımı 

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Cem KONDAKÇI

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Target users of the project are pediatric patients and their relatives. The growth process is a gradual transition period for children. Different age groups have different needs and expectations. Accordingly, the design identifies areas where these different age groups are addressed separately, together with spaces where they are encouraged to interact with one another. 

Projenin hedef kullanıcıları çocuk hastalar ve hasta yakınlarıdır. Büyüme süreci, çocuklar için kademeli bir geçiş dönemidir. Farklı yaş gruplarının farklı ihtiyaçları ve beklentileri vardır. Buna göre tasarım, bu farklı yaş gruplarının ayrı ayrı ele alındığı alanları, birbirleriyle etkileşimi teşvik ettikleri mekanlarla birlikte belirlemeyi amaçlar.