Interior Design III

COURSE / DERS

INAR 3310

Interior Design III 

İç Mekan Tasarımı III

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Belgin TERİM ÇAVKA, Kenan Eren ŞANSAL, Zeynep SEVİNÇ KARCI

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Healthcare Design 

Sağlık İç Mekan Tasarımı 

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Efe ŞENOĞLU

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The inspiration of the project was identified in the dynamic functions of human’s body structure, which creates a movement action that provides a dynamic integrity with body’s muscles. The healthcare design, intended as a rehabilitation space, reflects those anatomical relationships. In addition, the element of proximity to nature has been taken into account so that patients walking through corridors can feel closer to nature and benefit of its healing processes.

Projenin ilham kaynağı, vücudun kaslarıyla dinamik bir bütünlük sağlayan ve hareket eylemi yaratan insan vücut yapısının dinamik fonksiyonları olarak belirlenmiştir. Rehabilitasyon alanı olarak tasarlanan sağlık iç mekan tasarımı, bu anatomik ilişkileri yansıtır. Ayrıca koridorlarda dolaşan hastaların kendilerini doğaya daha yakın hissedebilmeleri ve iyileşme süreçlerini gözlemleyebilmeleri için doğaya yakınlık unsuru göz önünde bulundurulmuştur.