Interior Design Graduation Project

COURSE / DERS

INAR 4420

Interior Design Graduation Project 

İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Kenan Eren ŞANSAL, Meltem ERAMIL DEMİRLİ, Ecehan ÖZMEHMET, Orlin PONTREMOLİ, Haluk TATARİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Izmir Population Exchange Museum 

İzmir Mübadele Müzesi

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Ayten Erva TURAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The population exchange between Turkey and Greece involved at least 1.6 million people, most of whom were forcibly made refugees and denaturalized from their homelands. In this respect, a museum has been designed in Izmir in order to raise awareness of this issue and understand its impacts better on both nations. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi, çoğu zorla mülteci durumuna getirilen ve anavatanlarından ayrılmak zorunda kalan en az 1,6 milyon insanı içeriyordu. Bu bağlamda, bu konu hakkındaki farkındalığı artırmak ve mübadelenin her iki ulus üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için İzmir’de bir müze tasarlanmıştır.