Interior Design Graduation Project

COURSE / DERS

INAR 4420

Interior Design Graduation Project 

İç Mekan Tasarımı Mezuniyet Projesi

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Kenan Eren ŞANSAL, Meltem ERAMIL DEMİRLİ, Ecehan ÖZMEHMET, Orlin PONTREMOLİ, Haluk TATARİ

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Izmir Short Film Museum 

İzmir Kısa Film Müzesi

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Efecan ŞİMŞEK

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

Izmir is a very important cultural center and also has had a significant impact on the cinema industry in Turkey. In this respect, a museum has been designed in Izmir, where the Izmir Short Film Festival has been held for over 20 years, in order to improve the quality of the residents’ life and attract more tourists to Izmir as a cultural center.

İzmir çok önemli bir kültür merkezidir ve Türkiye’deki sinema endüstrisi üzerinde de önemli bir etkisi olmuştur. Bu doğrultuda, İzmir Kısa Film Festivali’nin 20 yılı aşkın bir süredir düzenlendiği İzmir’de, hem kentlilerin yaşam kalitesini artırmak hem de bir kültür merkezi olarak İzmir’e daha fazla turist çekmek amacıyla bir müze tasarlanmıştır.