Exhibition and Set Design

COURSE / DERS

INAR 4494

Exhibition and Set Design

Sergi ve Sahne Tasarımı

 

INSTRUCTORS / DERS YÜRÜTÜCÜLERİ

Ecehan ÖZMEHMET, Ceren POLAT

 

PROJECT NAME / PROJE ADI

Stage Design in Interior Architecture Education: Shakespeare’s King Lear on Stage in Modern Times

İç Mimarlık Eğitiminde Sahne Tasarımı: Shakespeare’in Kral Lear Oyununu Modern Zamanda Sahnelemek

 

STUDENT / ÖĞRENCİ

Berfin LORDOĞLU -Ayten Erva TURAN

 

PROJECT DESCRIPTION / PROJE TANIMI

The project encourages students to design a scene from William Shakespeare’s King Lear. The design of the stage was thought to be in a volume with a maximum floor area of 16×16 meters and a maximum height of 15 meters.

Proje, öğrencileri William Shakespeare’in Kral Lear’ından bir sahne tasarlamaya teşvik etmektedir. Sahne tasarımının maksimum taban alanı 16×16 metre ve maksimum yüksekliği 15 metre olan bir hacimde olması düşünülmüş ve tasarlanmıştır.